Traduccions jurades anglès > català

Traduccions anglès, francès > català, castellà

  • Turisme

  • Literatura

  • Teatre

  • Màrqueting

  • Periodisme

  • Relacions comercials

  • Textos administratius

  • Presentacions en Power Point

Traduccions

Altres serveis

Transcripció

Subtitulació

Subtitulació per a persones sordes

Correcció de textos en català

Revisió ortogràfica i d’estil

Informes de lectura

Resums