top of page

Català, castellà, anglès i francès

Traducció jurada anglès > català

Traducció

Altres serveis lingüístics

Transcripció

Subtitulació

Subtitulació per a persones sordes

Correcció ortotipogràfica de textos en català

Assessorament per preparar l'expressió escrita i oral dels exàmens de català

Informes de lectura

Resums

Cursos en línia

Català

Preparació per al certificat oficial de català superior C2

Preparació per al certificat oficial de català nivell suficiència C1

Anglès

Preliminary English Test (PET - B1)

First Certificate in English (FCE - B2)

Certificate in Advanced English (CAE - C1)

bottom of page